ජනවාරියේ සිට පාසල් සිසුන්ට අලුත් වැඩසටහනක්

පාසල් සිසුන්ගේ පෞරුෂය සංවර්ධනය කිරීමේ සහ ඔවුන් වැරදි චර්යාවලින් වළක්වා ගැනීමේ අරමුණින් සෑම පාසලකම සතිමත් බව පිහිටුවීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කරයි. ලබන වසරේ ජනවාරි 4 වැනිදා සිට මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ ජනවාරි 4 වැනිදා සිට මාර්තු මස 24 වැනිදා දක්වා සෑම බදාදා දිනකම නියමු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ඉන්පසු සෑම සඳුදා, බදාදා සහ සිකුරාදා දිනකම පෙරවරු 7.30 සිට 7.40 දක්වා විනාඩි 10ක කාලයක් ඒ වෙනුවෙන් කෙරේ. කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ(13) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මේ බව සඳහන් කළේය.