ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට සිවිල් නියෝජිතයින් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය ලබන බ්‍රහස්පතින්දා

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට සිවිල් නියෝජිතයින් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය ලබන බ්‍රහස්පතින්දා ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව රැස්වී සිවිල් නියෝජිතයින් පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

21වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් ස්ථාපිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට සාමාජිකයින් 10දෙනෙකු ඇතුළත් වන අතර ඊට සිවිල් නියෝජිතයින් තිදෙනෙකු පත්කිරීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීමක් ද සිදුකර ඇති අතර අයදුම්පත් 120කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

අදාළ අයදුම්පත්වලින් සහ අයදුම්පත් යොමු නොකළ එම තනතුර සඳහා සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයින් පිළිබඳ අධ්‍යනයකින් අනතුරුව ඒ සඳහා නියෝජිතයින් තිදෙනෙකු තෝරා ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

19 COMMENTS

Comments are closed.