පාසල් පොකුරු නිර්මාණයට පියවර

ජාතික පාසල් සංකල්පය වෙනුවට භෞමික පිහිටීම හා සිසු අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගෙන ප්‍රමුඛ පාසල් සහිත පාසල් පොකුරු නිර්මාණය කරන බව අධ්‍යාපන ඇමති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා කියයි. එක් පාසල් පොකුරක්, ප්‍රමුඛ වූ පාසලක් හෝ කිහිපයක් මූලිකව ක්‍රියාත්මක වෙයි. ලබන ජනවාරි මාසය වනවිට එවැනි පාසල් පොකුරු 1200 ක් දීපව්‍යප්ත මට්ටමින් හඳුනා ගැනීම අරමුණ බව කොළඹ අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලයේ පසුගියදා පැවති රැස්වීමක දී ඇමතිවරයා පැවසීය. එක් පාසල් පොකුරක පවතින පාසල් අතර අන්තර් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියක් මගින් භෞතික හා මානව සම්පත් හුවමාරු යාන්ත්‍රණයක් සකස් කෙරේ. එහිදී පාසල් හෝ සම්පත්වල මාරුවීමක් හෝ බෙදා වෙන් කිරීමක් සිදු නොවේ. සෑම සිසුවෙකුම අත්නොහැර අවධානයට ලක් වන අතර හුදෙකලා පාසල් ඉදිරියේදී බිහි නොවන බව ද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.