දීපාවලි උත්සවය වෙනුවෙන් ජනමාධ්‍ය ඇමතිවරයාගේ පණිවිඩය

ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා දීපාවලී වෙනුවෙන්  සුභ පැතුම් පපණිවිඩයක් නිකුත්කර තිබෙනවා  .                                                                             ” ලොව පුරා හින්දු බැතිමතුන් අද දිනයේ දීපාවලී උළෙල සමරනවා. එය ඔවුන්ගේ අලුත් අවුරුදු ආරම්භයක් බවට පත්වනවා.පුද පූජා පැවැත් වෙනවා. තෑගි බෝග හුවමාරු කෙරෙනවා. අද දිනයේ පැවැත්වෙන්නේ ඔවුන් අතර අන්තර් සහයෝගීතාවය සහජීවනය වර්ධනය කෙරෙන ජාතික උත්සවයක්.පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළදී අප රටේ ජාති, ආගම්, කුල, වර්ණ, ලිංග භේද අනුව බෙදී වෙන්වී යන්නට උත්සාහ කළ ජාතියක්‌ දීපවාලි උත්සවය පදනම් කරගෙන වඩ වඩාත් අඳුරෙන් ආලෝකයට පැමිණ, ශ්‍රී ලාංකීය සියලුම ජනතාවට කැමති තැනක ජීවත් වීමට හා ජීවනෝපාය සලසා ගැනීමටත් රට තුළ බියෙන් හා සැකයෙන් තොරව සාමකාමීව සහයෝගයෙන් ජීවත් වන්නටත් හැකියාව ලැබෙන සුභ දිපාවලි දිනයක් වේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.”

යනුවෙන් එම පණිවිඩයේ සඳහන් වෙනවා.