අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සහ රුසියානු නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර හමුවක්

රුසියාවේ නිල සංචාරයක නිරත අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සහ රුසියාවේ නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ඇලෙක්සැන්ඩර් නොවැක් මහතා අතර හමුවක් පැවැත්වේ.

රුසියාව, දීර්ඝකාලීනව ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන සහයෝගය වෙනුවෙන් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කෘතවේදීත්වය පළකළේය.  මෙරටට ඉන්ධන ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද  සාකච්ඡා කෙරිණ. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා රුසියාවට ගොස් සිටින සිසුන්ගේ සුබසාධන කටයුතු කෙරෙහි ද මෙහිදී අවධානය යොමුවිය.

රුසියානු- ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව සංගමයේ සභාපතිවරයා ලෙස සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ඉටුකරන මෙහෙය ප්‍රශංසනීය බව නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහි දී පැවසීය.