ඩලස් අලහප්පෙරුම ජනාධිපතිවීම ස්ථිරයි.

ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ මීළඟ ජනාධිපතිවරයා වන බව ස්ථිර යයි මහජනතාව  පවසනවා. බොහෝමයක් ජනතාව පවසා සිටින්නේ ඩලස්  අලහප්පෙරුම වැනි උගත් නිහතමානි ජනතා නියෝජිතයෙක් ජනාධිපති වීම දැකීම ඔවුන්ගේ එකම අභිලාෂය බවයි. මහා සංඝරත්නය ඇතුළු අන්‍යාගමික අන්‍යාගමික පූජකතුමන්ලා ගේ ප්‍රකාශ තුලින්ද ඒ බව සනාථ වෙන බව ජනතාව පවසනවා . පක්ෂ පාට කුමක් වුවත් නිහතමානි ජනතා නියෝජිතයකු මීළඟ ජනාධිපතිවරයා වීම බහුතර ජනතාවගේ කැමැත්ත වී තිබෙනවා . මොහු  හත් වතාවක් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වී ඇතත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට හිමි  තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍රය  ලබාගෙන ඇත්තේ එක් වරක් පමණක් බවයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.