පාකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වීදි පුස්තකාලයක් …….

පාකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ ආධාර මත කොළඹ වීදි පුස්තකාලයක් (Street Libirary ) 2022 මැයි 30 වැනි දා ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව පාකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානි කල්සූම් කෙයිසර් මහත්මිය(Press Attachi-Mrs. kalsoom Q aiser) පවසයි.මෙම වීදි පුස්තකාලය විවෘත කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකා රජයට බාරදීමේ නිල උත්සවය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා⁣ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මැයි 30 වැනිදා පෙරවරු 11.00 ට කොළඹ 7 රේස්කෝස් ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ වාහන අංගනයේ දී සිදු කෙරේ.මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස්වතුමා විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති වෙත වීදි පුස්තකාලය නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයට භාර කරනු ලබයි. විදේශ ආධාර යටතේ වීදී පුස්තකාලයක් ආරම්භ කිරීමේ වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකරන්නේ ප්‍රථම වතාවට බව කල්සූම් කෙයිසර් මහත්මිය (Press Attachi-Mrs. kalsoom Q aiser) ලංකා ඊ නිව්ස් වෙත ප්‍රකාශ කළාය. පකිස්ථාන ඉස්ලාමීය ජනරජය ශ්‍රී ලංකාවට විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා භෞතික හා මූල්‍ය ආධාර මගින් උපකාර කරන දකුණු ආසියාතික රටකි . වෛද්‍ය ,පාසල් හා උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍ර සඳහා පාකිස්තානය බෙහෙවින් ආධාර උපකාර කරයි.උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයන්ට ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම(Ali Jinnah and Allama Iqbal Scholaship Programes), පහසුකම් අඩු පාසල්වලට පරිගණක හා එම සිසු දරු දැරියන්ට පොත් බෑග්,පොත් පත් ඇතුළු පාසල් උපකරණ,ලබාදීම, ක්‍රීඩා උපකරණ හා ක්‍රීඩා ඇඳුම් කට්ටල ලබාදීම,ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති සඳහා ආධාර කිරීම ආදී වශයෙන් පාකිස්තාන රජ⁣යෙන් භෞතික හා මූල්‍ය ආධාර ලබාදෙන බව පකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජන රජයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානී කල්සූම් කයිසර් මහත්මිය ( Mrs.Kalsoom Qaiser) පවසයි.වීදි පුස්තකාලයද මෙම ආධාර වැඩසටහන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන තවත් එක් ප්‍රධාන වැඩ සටහනකි.

ඩී. එම්. සුමිත්