ජනපති පත් කළ නව කැබිනට්ටුව මෙන්න.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නව අමාත්‍යවරුන් 4 දෙනෙකු පත්කර තිබෙනවා .

පූර්ණ කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරන තෙක් පාර්ලිමේන්තුව සහ රටේ සෙසු කටයුතු නීත්‍යානුකූලව ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම පත් කිරීම් කර ඇත්තේ .

කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ දී දිවුරුම් දී ඇති අමාත්‍යවරුන් මෙසේය.

1. විදේශ කටයුතු – මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්
2. රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, – දිනේෂ් ගුණවර්ධන
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
3. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස – ප්‍රසන්න රණතුංග
4. විදුලිබල හා බලශක්ති – කංචන විජේසේකර