30 වසරක් පැවැති යුද්ධය අවසන් කිරීම මෙරට කාන්තාවන් සදහා කළ හැකිවු ප්‍රධානම යුතුකම බව අගමැති කියයි

30 වසරක් පැවැති යුද්ධය අවසන් කිරීම මෙරට කාන්තාවන් සදහා කළ හැකිවු ප්‍රධානම යුතුකම බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි. කොළඹ  පැවැති ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුමට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ තමාගේ ධුර කාලය තුළදී කාන්තාවන් වෙනුවෙන් එම යුතුකම ඉටුකිරීමට හැකිවීම පිළීබඳව තමන් සතුටුවන බවයි. පාස්කු ප්‍රහාරයත් සමග එවැනි බියක් රටතුළ නැවත ඇතිවුවද එවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවන ලෙසට ජාතික ආරක්‍ෂාව තහවුරු කර ඇතැයිද ඔහු සදහන් කළේය.