“විදුළිබල මණ්ඩලය දුවන්නේ රීලෝඩ් සිස්ටම් එකට”

ලංකා විදුළිබල මණ්ඩලය මුහුණ දෙන විදුළි අර්බුදය දිනෙන් දින ඉහළයන බව ලංකා විදුළිබල මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අවධාරණය කරනවා.

අද පෙරවරුවේ මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ලංකා විදුළිබල මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැදවුම්කරු රංජන් ජයලාල් මහතා කියා සිටියේ හෙට පෙරවරුව වන විට කැළණිතිස්ස බලාගාරයට අවශ්‍ය ඉන්ධන අවසන් වන බවත් සපුගස්කන්ද බලාගාරයද සම්පූර්ණයෙන්ම ඇනහිටින බවයි.