පුද්ගල මරණවලදී PCR පරීක්ෂණ අනිවාර්ය නොවේ

පුද්ගල මරණවලදී සිදුකෙරෙන PCR පරීක්ෂණ සම්බන්යෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා  නව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, රෝහල් තුළ හෝ ඉන් පිටත සිදුවන පුද්ගල මරණ සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා පැවති අනිවාර්ය PCR පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය ඉවත් කර ඇත.

නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවට අනුව, පුද්ගල මරණයකදී සිදුකරන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී අදාළ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාගේ අභිමතය අනුව පමණක් PCR පරීක්ෂණය සිදුකළ හැකිය.

එහිදී මියගිය පුද්ගලයා කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වුවහොත්, ඔහුගේ අවසන් කටයුතු දැනට පවතින සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව සිදුකළ යුතු බවත්, නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවේ සඳහන් වෙයි.