දිවයිනේ රැඳී සිටින යුක්රේන සංචාරකයන්ගේ වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය

රුසියානු-යුක්රේන ගැටුම් හේතුවෙන් සිය රට බලා යාමට නොහැකිව මෙරට රැඳී සිටින යුක්රේන සංචාරකයන්ගේ වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුවෙයි.

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පැවසුවේ, අද(28) පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඊට අදාළව කරුණු ඉදිරිපත් කරන බවයි. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය දැනටමත් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සමග ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත. සංචාරක අධිකාරියේ වාර්තාවලට අනුව මේ වනවිට යුක්රේන සංචාරකයෝ හාරදහසක් පමණ මෙරට රැඳී සිටිති. එසේම, මෙරට දැනට සිටින රුසියානු සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 11 දහස් 500 කට ආසන්නය.