2021 වසරේ වාර්තාගත අපනයන ආදායමක්

ශ්‍රී ලංකාව 2021 වසරේ භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 15.1 ක් හෙවත් ඩොලර් කෝටි 1510 ක ආදායමක් උපයමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ඉහළම අපනයන ආදායම වාර්තා කළ බව, වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. එය 2020 වසරට සාපේක්ෂව  සියයට 23 ක වර්ධනයකි. අමාත්‍යවරයා මේ බව කියාසිටියේ, පසුගියදා පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනි.

භාණ්ඩ අපනයනයෙන් පමණක් 2021 වසරේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 12 ක් හෙවත් ඩොලර් කෝටි 1200 ක ආදායමක් ඉපයීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් ව ඇත.  ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි අපනයනයෙන් ඉපයූ ඩොලර් බිලියන 5.4 කට අධික මුදල එහිදී තනි අංශයකින් ලැබූ ඉහළම ආදායම බව ද අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව 2021 වසරේ සේවා අපනයෙන් ඩොලර් මිලියන 2657 කට අධික ආදායමක් උපයා තිබේ.