සෝමාලියා අගනුවර මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක්.

සෝමාලියා අගනුවර මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් සෝමාලියානු රජයේ ප්‍රකාශකයෙක් තුවාල ලබයි.

සෝමාලියාවේ ප්‍රාදේශීය වේලාවෙන් 16 වැනිදා, සෝමාලියානු රජයේ ප්‍රකාශක මොහොමඩ් ඉබ්‍රාහිම් මුඅලෙම් මහතා මොගඩිෂු අගනුවර සිදු වූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ අතර, ප්‍රහාරකයා එම බෝම්බ ප්‍රහාරයේ මිය ගිය බව සෝමාලියානු පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේය.

මුඅල්ලම් මහතා රෝහල් ගතකර ඇත. ප්‍රහාරයේ වගකීම කිසිදු සංවිධානයක් හෝ පුද්ගලයෙක් භාරගෙන නොමැත.