විදුලි කප්පාදුවක් අත ලඟයි. ජනතාවට වසන් කළ නොහැකි. – අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම

ඉදිරියේ දී පැය කිහිපයක් විදුලිය කප්පාදුවක් කිරීමට සිදුවනු ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කර ඇතැයි අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන් කරනවා .

ඩීසල්, දැවි තෙල්, ගල් අඟුරු හිගතාවය මත මෙම තත්ත්වය උදාවී ඇතැයිද ඔහු පැවසීය.

විදුලි අර්බුදය තවදුරටත් ජනතාවට වසන් කිරීමට නොහැකි බවද පවසන ඒ මහතා මේ පිලිබඳව සත්‍ය ජනතාවට පවසා එයට විසඳුම් සාමූහිකව සෙවිය යුතු බවද පවසා සිටිනවා .

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ දී පැවති උත්සව සභාවක් අමතමිනුයි ඔහු මෙම අදහස් පලකළේ.