නැවත දැනුම් දෙන විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන්නේ නෑ

නැවත දැනුම් දෙන විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරනවා .

අද පස්වරුවේ පැවැති රැස්වීමකදී මෙම තීරණය ගත් බවයි එහි සභාපති ජනක රත්නායක  සඳහන් කරන්නේ .

නොරොච්චෝල බලාගාරය පූර්ණ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සහ විදුලිය නිෂ්පාදනයට ප්‍රමාණවත් ඉන්නධන තොග ලැබීම මත මෙම තීරණය ගත් බවයි ඔහු පවසන්නේ .

විදුලි බල ඇමති ගාමිණි ලොකුගේ මහතා සදහන් කරන්නේ ලබන අප්‍රේල් මාසය දක්වා අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කර ඇති බවත් ඒ සදහා පෞද්ගලික තාප බලාගාර සමග ගිවිසුම්වලට එළඹෙන බවත්ය.