තව සතියකින් ගෑස් හිගය අවසන්.

එලබෙන සතිය වන විට ගෑස් හිගය අවසන් වන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසනවා.

අද ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ දී පැවැති කැබිනට් ප්‍රකාශ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේ දී  ලංකා ඊ නිව්ස් නිව්ස් මාධ්‍යවේදියා ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මේ බව සඳහන් කරනු ලැබුවා .