චීන මාධ්‍ය සමූහය, වසරේ අසිරිමත් වසන්ත කලා මංගල්‍යයේ නිල පෝස්ටරය එළිදක්වයි

චීන මාධ්‍ය සමූහයේ 2022 වසරේ වසන්ත උත්සව කලා සංදර්ශනයේ නිල පෝස්ටරය එළිදැක්වේ.

චීන මාධ්‍ය සමූහය විසින් එම නිල පෝස්ටරය ඊ⁣යේ  (15) එළිදක්වනු ලැබිණ. 2022 කොටියාගේ වසර බව නිරූපණය කෙරෙන කොටි රූපයකින් සහ  චීන මාධ්‍ය සමූහයේ වසන්ත උත්සව කලා සංදර්ශනය යනුවෙන් දැක්වෙන චීන අකුරු මාලාවෙන් සමන්විත එම පෝස්ටරය රතු හා රන් පැහැයෙන් අලංකාර කොට තිබේ. චීන සාම්ප්‍රදායික වසන්ත උත්සවයේ උණුසුම් හා ප්‍රීතිමත් හැඟීම් ඉන් ප්‍රකාශ කෙරේ.

වසන්ත උත්සව කලා සංදර්ශනය සඳහා පූර්ව සූදානම් කටයුතු මනාව කළමනාකරණය කරන චීන මාධ්‍ය සමූහයේ අපේක්ෂාව වන්නේ, ගෝලීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආකර්ෂණීය සංස්කෘතික මංගල්‍යයක් තිළිණ කිරීමයි. ජනවාරි 31වනදා බෙයිජිං වේලාවෙන් රාත්‍රී අටට ඒ අසිරිමත් සංදර්ශනය රසවිඳීමට ඔබට ආරාධනා!