එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ගෙවිය යුතු මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් රටවල් 8 ක ඡන්ද අයිතිය අහෝසි කෙරේ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ගෙවිය යුතු මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් අටකට එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අහිමි වෙයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශිකා Paulina Kubiak මහත්මිය මේ බව ප්‍රකාශ කළාය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටෙරෙස් මහතා පසුගිය 11 වැනිදා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය වෙත යැවූ ලිපියට අනුව, රටවල් 11ක් වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් ගෙවිය යුතු මුදල් නොගෙවා ඇති අතර, ඉන් රටවල් 8ක එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ ඡන්ද අයිතිය අවලංගු කර ඇත. ඉරානය, සුඩානය, වෙනිසියුලාව, ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා, කොංගෝ ජනරජය, ගිනියාව, පැපුවා නිව්ගිනියාව සහ වනුවාටු එම රටවල් අට බව Paulina Kubiak මහත්මිය එදින පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසුවාය.