උතුරු කොරියාව යළිත් හඳුනානොගත් විදිනයක් එල්ල කළ බව දකුණු කොරියානු හමුදාව පවසයි

උතුරු කොරියාව යළිත් හඳුනා නොගත් ප්‍රක්ෂේපණයක් එල්ල කළ බව දකුණු කොරියානු හමුදාව පවසයි

දකුණු කොරියාවේ ඒකාබද්ධ මාණ්ඩලික මූලස්ථානය අද ( 30 ) ප්‍රකාශ කළේ උතුරු කොරියාව එදින කොරියානු අර්ධද්වීපයේ නැගෙනහිර මුහුදු ප්‍රදේශයට නාඳුනන විදිනයක් දියත් කළ බවයි.

දකුණු කොරියානු ඒකාබද්ධ මාණ්ඩලික මූලස්ථානය එදින පෙරවරුවේ මාධ්‍ය වෙත යවන ලද කෙටි පණිවිඩයකින් ඉහත ප්‍රවෘත්තිය ප්‍රකාශ කළ අතර, මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහන් කර නැත.

ඊට අමතරව, ජපානයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ උතුරු කොරියාව බැලැස්ටික් මිසයිලයක් විය හැකි වස්තුවක් දියත් කළ බවය. තම රටට ඉන් බලපෑමක් ඇති වේද යන්න පිළිබඳ විශ්ලේෂණය කිරීමට ජපානය බුද්ධි තොරතුරු රැස් කරමින් සිටී.