ඇමරිකාව ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානයේ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කර ඇති බවට තීන්දුවක්

ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානයේ බේරුම්කරණ අධිකරණය ඇමරිකාවට එරෙහිව චීනය පැවරූ ප්‍රති තීරුබදු පියවර පිළිබඳ නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ රෙගුලාසි  ඇමරිකාව විසින් අනුගමනය නොකිරීම හේතුවෙන් ඇමරිකාවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩ වෙනුවෙන් චීනයට වසරකට ඩොලර් මිලියන 645 ක තීරුබදු පැනවිය හැකි බව පෙරේදා(26) නිකුත් කෙරුණු එම තීන්දුවේ දැක්වෙයි.

චීන වාණිජ අමාත්‍යංශය ඊයේ (27) ඒ පිළිබඳ ප්‍රතිචාර දක්වමින් පැවසුවේ, ඇමරිකාව දීර්ඝ කාලයක් ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ නීති උල්ලංඝණය කර, වෙළඳ ප්‍රතිපියවරයන් අනිසි ලෙස භාවිත කළ බවයි. ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ තීන්දුවේ සහ එහි පැහැදිලිව දක්වා ඇති ජාත්‍යන්තර වගකීම් ඉටු කිරීමට ඇමරිකාව අපොහොසත් වී ඇති අතර, ඉන් සාධාරණ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පරිසරයකට බරපතල හානියක් සිදු කර ඇති බව මෙම තීන්දුවෙන් යළි වරක් පැහැදිලි වී තිබේ. ඇමරිකාවේ මෙම වැරදි භාවිතයන්  වැළැක්වීමට, චීන සමාගම්වල නීත්‍යනුකූල වෙළඳ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීමට සහ බහුපාර්ශ්වික වෙළඳ ක්‍රමය ආරක්ෂා කිරීමට මෙම තීන්දුව ඉතා වැදගත් බව නීති ක්ෂේත්‍රයේ පුද්ගලයෝ පවසති.