ඇමරිකාව, ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය අසීරු නොකළ යුතු බව චීනය පවසයි

ඇමරිකාව, ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය අසීරු නොකළ යුතු බව චීනය පවසයි.

ඇෆ්ගනිස්ථාන‍ අර්බුදයේ ප්‍රභවය වන ඇමරිකාව එරටින් ඉවත් වී ඒකපාර්ශ්වික සම්බාධක පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම වැරදි ක්‍රියාවක් බව චීන විදේශ අමාත්‍යංශ ප්‍රකාශක Wang Wenbin මහතා අද (10) නිත්‍ය මාධ්‍ය හමුවේදී පැවසීය.

ඇෆ්ගනිසථානයට එරෙහිව පනවා ඇති වත්කම් තහනම සහ ඒකපාර්ශ්වික සම්බාධක හැකි ඉක්මනින් ඉවත් කරන ලෙසත්, ඇෆ්ගනිස්තාන ජනතාවට සිදු ව ඇති හානිය පියවන ලෙසත් හෙතෙම ඇමරිකාවෙන් ඉල්ලා සිටියේය.