අද දුරුතු පුන් පොහෝ දින ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වන්දනාමානයට අති විශාල සෙනඟක්.

මහනුවර වාර්තාකරු. තුෂාර සම්පත්

අද 2022 වසරේ මුල් පොහෝ දිනය වන දුරුතු පුන් පොහෝ දින ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වන්දනාමාන කර ගැනීම සඳහා සහ ආශිර්වාද ලබා ගැනීම පිනිස සැදැහැවතුන් විශාල පිරිසක් අද උදෑසන සිට ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වන්දනාමාන කර ගැනීම සඳහා පැමිණ සිටින ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා  ශ්‍රී දළදා සමිඳුන්ගේ තේවා භාර නාහිමියන්ගෙ අනුශාසනා අනුව දියවඩන නිලමේතුමා විසින් අද දින පුරාම ශ්‍රී දළදාසමිදූන් වන්දනා මාන කර ගැනීම සඳහා පැමිණෙන සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් අපහසුතාවයකින් තොරව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශන සහිතව දළදා සමිඳු වන්දනාමාන කර ගැනීමේ අවස්ථාව උදා කර තිබෙනවා  .