අත්වැල් බැඳගනිමින්, 2022 නව වසර ප්‍රතිසාධන වසරක් බවට පත් කරන්නැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා ජගත් ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලයි

අත්වැල් බැඳගනිමින්, 2022 නව වසර යළිගොඩනැගීමේ වසරක් බවට පත් කරන්නැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

නව කොරොනා වසංගතය මැඩපැවැත්වීමේදී, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සාධාරණත්වය සහතික කළ යුතු බව, එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් මහතා ඊ‍යේ (17) 2022 ලෝක ආර්ථික සංසදයේ, වීඩියෝ රැස්වීමේ දේශනයක් පවත්වමින් පැවසීය. ගෝලීය මූල්‍ය පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන අතරම, වඩාත් ප්‍රායෝගික දේශගුණික විපර්යාස පිටුදැකීමේ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට සහාය දෙන ලෙස ද හෙතෙම එහිදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

අසාධාරණය ලොව විශාල පිරිසක් දුෂ්කර තත්වයට පත් කර ඇති අතර, සියලු රටවල් එකමුතුව, එම තත්වයෙන් පීඩා විඳින රටවලට හා ජනතාවට සහය විය යුතු බව ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් මහතා පෙන්වා දුන්නේය.