2022 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම් කටයුතු අප්‍රේල් මාසයේ සිට

2022 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම් කටයුතු අප්‍රේල් මාසයේ සිට ආරම්භ කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

කෙසේවෙතත් පාසල් ඉල්ලුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ .