සියලුම ජාත්‍යන්තර සභාග හමුදා ඉරාකයෙන් ඉවත් වී ඇතැයි එරට අගමැති පවසයි

ඊයේ ( 29 ) ඉරාක අගමැති මුස්තාෆා කඩයිම් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පණිවිඩයක් යවමින් කියා සිටියේ ජාත්‍යන්තර සභාග බලකායේ සටන් මෙහෙයුම අවසන් වී ඇති බවයි. එම සියලුම හමුදා ඉරාකයෙන් ඉවත් වී ඇත. ඉන් පසුව, ජාත්‍යන්තර සභාග හමුදා ඉරාකයට උපාය මාර්ගික උපදෙස් සහ සහාය ලබා දෙනු ඇතැයි මුස්තාෆා කඩයිම් අගමැතිවරයා පැවසීය.