ලංකාවට එන ගුවන් මගීන්ට PCR – එන්නත් වාර්තා Online එවන්න අනිවාර්ය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන සියලූම ගුවන් මගීන් දිවයිනට පැමිණීමට පෙර කොරෝනා මර්දන එන්නත් දෙකම ලබා ගෙන ඇති බවට සහතිකය ගුවන් තොටුපළ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය වෙත යොමු කිරීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පැය 72 ක කාළය තුළ ලබා ගත් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ වාර්තා ඇතුළත් සෞඛ්‍ය වාර්තා කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත ඔන්ලයින් ක්‍රමයට එවිය යුතු බවයි සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය දන්වා සිටින්නේ.

මෙම නව රෙගුලාසි ලබන ජනවාරි පළමුවනදා සිට බලාත්මක වනු ඇති.

එම වාර්තා සළකා බැලීමෙන් පසුව එම ගුවන් මගියා, ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සුදුසු මට්ටමක සිටී නම්, ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් තහවුරු කිරීමක් ලැබීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සිදු කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපති උපුල් ධර්මදාස මහතා නිවේදනය කරනවා.