රාජ්‍ය සේවකයන්ට නව නියෝගයක්.

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති විවේචනය කරමින් අදහස් පළකිරීමෙන් වළකින ලෙස දැනුම් දෙමින් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින්  සියලු රාජ්‍ය සේවකයින් වෙත නියෝගයක් නිකුත් කර තිබනෙවා.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද මාධ්‍යයට පවසා ඇත්තේ  එවැනි සිදුවීම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ලද පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම නියෝගය නිකුත් කළ බවයි.

ඇතැම් රාජ්‍ය නිලධාරීන් රජය සහ රජයේ ප්‍රතිපත්ති අනවශ්‍ය ලෙස විවේචනය කරමින් සමාජ මාධ්‍යයේ අදහස් පළ කරන බව ඉකුත් සමය පුරාවට නිරීක්ෂණය වී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

ඒ අනුව මෙම නියෝගය කඩ කරමින් කටයුතු කරන රාජ්‍ය නිලධාරින්ට එරෙහිව විනය පියවර ගන්නා බවද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සිය නියෝගයෙන් දැනුම් දී තිබෙනවා.