ආසාදිතයන් වැඩි වුනොත් නැවතත් සංචරණ සීමා .

ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව  වැඩි වුණහොත් යළි සීමා පැනවීමට සිදුවනු ඇති බව  සෞඛ්‍ය  සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන  පවසනවා .

රටෙහි ජනතාව වගකීමකින් තොරව හැසිරෙනවා නම් අකමැත්තෙන් වුවත්  නැවත සීමාවන් පැනවීමට සිදුවන බව පවසන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා  කොරෝනා රෝගය  පැතිරෙන ආකාරයට පැවැත්වුණු   උත්සව, සාද ,මංගල උත්සව  කිහිපයක් පිළිබඳ   වාර්තාව වූ බවද  සඳහන් කරනවා .