අමාත්‍යාංශය ලේකම් ඉවත් කරන්න – දිනේෂ් ගුනවර්ධන

අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත දිනේෂ් ගුණවර්ධන  විසින් දැනුම්දී ඇත්තේ ඒ නිසා වෙනත් සුදුසු පුද්ගලයෙකු මේ සඳහා පත්කරන කිරීම කල යුතුව ඇති බවයි.එම ධුරය සදහා වෙනත් පුද්ගලයෙකුගෙන් නමක්ද ගුණවර්ධන මහතා විසින් යෝජනා කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා .

අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී දැනුම් දී ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයට දන්වන ලෙසත් තමන් ද ඒ ගැන ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දෙන බවත්ය.