සබ්මැරීන් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් උතුරු කොරියාව එක්සත් ජනපදයට චෝදනා කරයි, ඉදිරි පියවර ගැන අනතුරු අඟවයි

 

 

න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සබ්මැරීන ඕස්ට්‍රේලියාවට ලබා දීමට ඇමරිකාව ගත් තීරණය උතුරු කොරියාව විවේචනය කර ඇති අතර එම ගනුදෙනුව තම රටේ ආරක්ෂාවට බලපාන බව සොයාගතහොත් නිශ්චිත නොවන පියවර ගන්නා බවට තර්ජනය කරනවා .

එක්සත් ජනපදය, බ්‍රිතාන්‍යය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ඇති සම්බන්ධය ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආරක්‍ෂිත සමතුලිතතාවය බිඳ දමන “අතිශය භයානක” පියවරක් ලෙස හැඳින්වූ උතුරු කොරියානු විදේශ අමාත්‍යාංශ නිලධාරියෙකුගෙන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය සඳුදා අදහස් ප්‍රකාශයට පත් කළේ. එම නිලධාරියා පැවසුවේ ඒ නිසා න්‍යෂ්ටික අවි තරඟයක් ආරම්භ කරන බවයි.

එම නිලධාරියා පැවසුවේ උතුරුුු කොරියාව   මෙම ගනුදෙනුව සමීපව පරීක්‍ෂා කරන අතර එය “අපේ රටේ ආරක්‍ෂාවට සුළු හෝ අහිතකර බලපෑමක්” ඇති කරන්නේ නම් ඒ අනුව කටයුතු කරන බවයි.