ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය භයානකයි – ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (WHO) විසින් අගෝස්තු 20 දා ප්‍රකාශයට පත් කළ සතිපතා වාර්තාවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් පරීක්ෂණ ‘පොසිටිව්’ වීමේ අනුපාතය (TPR) 15.8% ක් බව අනාවරණය කොට තිබෙනවා .

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සිය වාර්තාවේ දැක්වෙන පරිදි, අඛණ්ඩව පස්වන සතියටත් ශ්‍රී ලංකාව නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යන බවක් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ .

පසුගිය සතිය හා සසඳන විට මධ්‍යම පළාත හැර අනෙකුත් සියලුම පළාත්වල නව රෝගීන්ගේ වර්ධනයක් එමගින් අනාවරණය කොට තිබෙනවා .

පසුගිය සතිය හා සසඳන විට දකුණු සහ වයඹ පළාත්වල නව රෝගීන්ගේ වර්ධනය 50% ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත් 32 වන සතියේ වාර්තා වූ නව රෝගීන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වී ඇති අතර එය 57%ක්.

දකුණු පළාතේ රෝගීන්ගේ වර්ධනය 13% වන අතර බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකන් පමණක්   වාර්තා වූ නව රෝගීන්ගෙන් 45% ක් වෙනවා .