අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා යන්න රාජකාරි හැඳුනුම්පත ප‍්‍රමාණවත්

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පවතින කාලසීමාව තුළ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා යෑමේදී සිය රාජකාරි හැදුනුම්පත ප‍්‍රමාණවත් බවත් ඒ සඳහා විශේෂ අවසර පත්‍රයක් ලබාගැනීම අවශ්‍ය නොවන බවත්යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා  පවසනවා .