ලබන තිස් වෙනිදා දක්වා දිවයිනේ පාසල් වැසෙයි .

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය උග්‍රවීම හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලු පාසැල් මෙම මස තිස් වැනි දින දක්වා වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා .