තවත් කෝවිඩ් මරණ පහක් .

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් කොවිච් 19 ආසාදිත රෝගීන්ගේ මරණ 05ක් තහවුරු කරන ලද අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන මුළු කොවිච් 19 ආසාදිත රෝගීන්ගේ මරණ සංඛ්‍යාව 176 ක්.

01. පනාගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 71 ක පිරිමි පුද්ගලයෙක්  පිඹුර මූලික රෝහලේ සිට මුල්ලේයාව මූලික රෝහලට මාරු කර යවා ඇති අතර එම රෝහලේදී 2020 දෙසැම්බර් 18 වන දින මියගොස් ඇත. මරණයට හේතුව ලෙස දැක්වෙන්නේ ලේ විෂවීම හා කොවිඩ් නියුමෝනියාවයි.

02. කොළඹ 08 ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 52 ක පිරිමි පුද්ගලයෙක්, 2020 දෙසැම්බර් 17 වන දින නිවසේ දී මියගොස් ඇත. මරණයට හේතුව ලෙස දැක්වෙන්නේ කොවිඩ් නියුමෝනියාවයි.

03. කොළඹ 12 ප්‍රදේශයේ පදිංචි 71 හැවිරිදි කාන්තාවක් කොළඹ ජාතික රෝහලේ සිට කොවිච් 19 ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමෙන් පසු පිඹුර මූලික රෝහලට මාරු කර යවා ඇති අතර එම රෝහලේදී 2020 දෙසැම්බර් 19 වන දින මියගොස් ඇත. මරණයට හේතුව ලෙද දැක්වෙන්නේ කොවිච් 19 ආසාදනය නිසා ඇති වූ ලේ විෂවීම සහ පිළිකා රෝගී තත්ත්වයකි.

04. කොළඹ 02 ප්‍රදේශයේ පදිංචි අවුරුදු 44 ක පිරිමි පුද්ගලයෙක් කොළඹ ජාතික රෝහලේ සිට වැලිසර ළය රෝහල වෙත මාරු කර යවා ඇති අතර එම රෝහලේදී 2020 දෙසැම්බර් 19 වන දින මියගොස් ඇත. මරණයට හේතුව ලෙස දැක්වෙන්නේ කොවිච් 19 නිසා ඇති වූ උග්‍ර පෙනහලු ආසාදනයයි.

05. බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි 49 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක් 2020 දෙසැම්බර් 19 වන දින හොරණ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවේ දී මියගොස් ඇත. මරණයට හේතුව ලෙස දැක්වෙන්නේ කොවිච් 19 ආසාදනය සමඟ ඇති වූ පපුවේ ආසාදනයකි.