දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ කාන්තාවකට කොරෝනා .

0
134
views

දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 39 හැවිරිදි කාන්තාවකට කොවිච් 19 ආසාදිත බව හඳුනාගෙන මේ වන විට IDH රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා .

මෙම කාන්තාව උණ රෝගී තත්වයක් සම්බන්ධයෙන් ගම්පහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර එහිදී රෝගය සුව වී නිවසට යවන අවස්ථාවේ දී සිදු කරන ලද PcR පරීක්ෂණයකින් කොවිච් 19 ආසාදිතයෙකු බවයි හඳුනාගෙන ඇත්තේ .

ඒ අනුව ගම්පහ රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 15 දෙනෙකු පමණ සහ එම කාන්තාව සේවය කළ පෞද්ගලික ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් 40 දෙනෙකු පමණ මේ වන විට නිවාස නිරෝධායනයට ලක් කර තිබෙනවා . තවදුරටත් ආශ්‍රිතයින් හඳුනාගනිමින් සිටින අතර එම කාන්තාවට කොවිච් 19 ආසාදනය වූ ආකාරය පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතිනවා . මෙම ආශ්‍රිතයින් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන PcR පරීක්ෂණ ප්‍රතිපල මත තවදුරටත් අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇත.

මේ අවස්ථාවේදී ජනතාව වඩාත් සැලකිළිමත්ව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පිළික්වෙත් අනුගමනය කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ දන්වා සිටිනවා .