හෙට සිට බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරුව බස් රථ, කාර්යාල ප්‍රවාහන හා පාසල් වෑන් රථ සඳහා පමණයි .

0
84
views

හෙට සිට බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරුව බස් රථ, කාර්යාල ප්‍රවාහන හා පාසල් වෑන් රථ සඳහා සීමා කර තිබෙනවා .
අද පස්වරුවේ පොලිස් මූලස්ථානයේ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජාලිය සේනාරත්න මේ පිළිබදව සඳහන් කරනවා .