නව ක්‍රමවේදයකට වාහන අංක තහඩු

0
129
views

කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් භාවිත කරන ලද රථ වාහන එම පළාතෙන් පිටත පුද්ගලයෙකුට අලෙවි කිරීමෙන් පසු යළි අංක තහඩුවක් ලබා ගත යුතු බවට පනවා ඇති නීතිය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම පවසනවා .

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කකරන්නේ ඒ වෙනුවට නව අංක තහඩු ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන බවයි .

නව රියදුරු බලපත්‍රයක් සහ නව අංක තහඩුවක් ලබා ගැනීමේදී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණීමට අනවශ්‍ය බවත් එය අධිවේගී තැපෑල ඔස්සේ අදාළ පුද්ගලයින්ගේ නිවසට යැවීමට මෝටර් රථ දේපාර්තමේන්තුව ඉදිරියේ දී කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා පවසනවා .

එමෙන්ම නව අංක තහඩුවක් ලබා ගැනීමේදී පරණ අංක තහඩුව මෝටර් රථ දේපාර්තමේන්තුවට බාර දීමට අවශ්‍ය නොවන බවත් එය විනාශ කිරීමේ වගකීම එම රථය හිමි පුද්ගලයාගේ වගකීම බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරනවා .