කෝප් කමිටු සභාපතිධූරය මහාචාර්ය චරිත හේරත්ට

0
110
views

කමිටුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් තේරී පත්ව තිබෙනවා. ඒ, එම කමිටුව අද පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී රැස්වූ අවස්ථාවේදීය.

එහිදී කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධූරය සඳහා මහාචාර්ය චරිත හේරත්ගේ නම යෝජනා වී ඇති අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර විසින් එය ස්ථිර කර තිබෙනවා.