එජාපයේ මන්ත්‍රීකම රනිල්ට ?

0
146
views

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් එජාපය සඳහා ලැබුණු මන්ත්‍රී ආසනය සඳහා එම පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ යෝජනා වී ඇති බව පක්ෂ අභ්‍යන්තර මාර්ග පවසනවා. එම මන්ත්‍රී ආසන සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිටින එකම සුදුස්සා රනිල් වික්‍රමසිංහ බවයි ඔවුන් පවසන්නේ . මේ අනුව ඉදිරියේ දී රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නම එජාප පත්කළ මන්ත්‍රී කෙනකු වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යනු ඇති බවයි පක්ෂ අභ්‍යන්තර මාර්ග පවසන්නේ.