ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඩීව් අස්වෙයි .

0
109
views

ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් හිටපු අමාත්‍ය ඩිව් ගුණසේකර ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා .
ඒ ඔහු අද පැවති පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවට කළ දැනුම්දීමකින් පසුවයි.

අද එම පක්ෂය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වුණේ,එහි මධ්‍යම කාරක සභාව ඒකමතිකව ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වය වන ප්‍රධාන ලේකම් ධුරයට විශේෂඥ වෛද්‍ය ජී.වීරසිංහ පත් කළ බවයි .