අනුරුද්ධ සම්පායෝට ඇප

0
113
views

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරි සම්පායෝ ඇතුළු සිවුදෙනාට සිව්දෙනාට ඇප නියම වී තිබෙනවා . ඔහු ඇතුළු සිව්දෙනා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ මීගමුව බන්ධනාගාරය තුළ සිදුවූ විවිධ විෂමාචාර ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් .

කූඨ ලේඛන සකස් කර බන්ධනාගාරගත රැඳවියෙකුට ශීතකරණයක් ඇතුළු තහනම් භාණ්ඩ ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ද අනුරුද්ධ සම්පායෝට චෝදනා එල්ලවි තිබෙනවා .