2020 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය අගෝස්තු 05 වෙනිදා

0
137
views

2020 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය අගෝස්තු පස් වැනි දින පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා.

ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පැවසුවේ මැතිවරණ කොමිසම රැස්වී ඒකමතිව මෙම තීරණය ගත් බවයි.

තවද දුරටත් සභාපතිවරයා පැවසුවේ, කොමිසමේ සාමාජිකයින්ගේ අත්සනින් යුතු ගැසට් නිවේදනය මේ වනවිට රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත යොමු කර ඇති බවයි.