මුව ආවරණ නොපැළඳුවොත් දින 14 ක් නිරෝධායනයට

0
78
views

මුව ආවරණ නොපැළඳුවොත් දින 14 ක් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කරන බව පොලීසිය පවසනවා .

වැඩිදුරටත් පොලිසිය පවසන්නේ හෙට සිට මුව ආවරණ නොපළඳින පුද්ගලයන් සොයා මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන බවයි.

මේ අතර සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පවසන්නේ නිරෝධායන නීති රීති වලට ගරු කරමින් ඒවාට අනුකූලව කටයුතු කරන ලෙසයි.

කොරෝනා අවදානම මුළුමනින්ම පහව ගොස් නොමැති නිසා නිරෝධායන නීති වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් බවයි ඔහු පවසා සිටින්නේ .