පාසල් , පිරිවෙන් සහ සිල් මාතා අධ්‍යාපන ආයතන අද සිට වැඩ අරඹයි .

0
36
views

කොරෝනා වයිරස් තත්ත්වය නිසා තාවකාලිකව වසා දැමුණු පාසල් පිරිවෙන් සහ සිල්මාතා අධ්‍යන ආයතන මූලික පියවරක් ලෙස අද සිට ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා .

ලබන සතිය මුල සිට සිසුන් සඳහා විවෘත කිරීමට විධි විධාන යොදා ඇති, පාසල් පද්ධතියේ සිදු විය යුතු මුලික කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා මෙම සතිය තුළ ගුරු භවතුන් සහ පාසල් අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා මෙසේ අද දින පාසැල් විවෘත කර තිබෙනවා .

මේ තුළින් බලාපොරොත්තු වන්නේ පාසල් තුළට සිසුන් පැමිණීමේ දී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුව සමාජ දුරස්ථභාවය දුරස්ථ භාවය පවත්වා ගනිමින් අධ්‍යාපන කටයුතු පවත්වාගෙන යන්නේ කෙසේදැයි සැලසුම් කිරීමයි. ලබන සතියේ ආරම්භයත් සමඟ සීමිත ශිෂ්‍යයන් පිරිසකට පාසැල් තුළ අධ්‍යාපන කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙනවා .