හෙට දින විවෘත කළ නොහැකි ස්ථාන පිළිබඳ පොලිසියෙන් දැනුම් දීමක් .

0
207
views

හෙට දින (11) විවෘත කළ නොහැකි ස්ථාන පහත දැක්වෙනවා.

සති පොළ, දින පොළ, කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන, සම්භාහන ආයතන, සමාජශාලා, අවන්හල් හා පිසූ ආහාර අලෙවිහල් හෙට(11) දින විවෘත කළ නොහැකි බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ පවසනවා .