සමාජ දුරස්ථභාවය ගණන් නොගෙන කටයුතු කළොත් අත්අඩංගුවට.

සමාජ දුරස්ථභාවය තබා නොගෙන කටයුතු කරන පුද්ගලයින් සහ ඊට අනුබල දෙන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගන්නා බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ පවසනවා .

එය අද (26) සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව ද නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ සඳහන් කළේය. වීඩියෝ සාක්ෂි මෙන්ම වෙනත් බුද්ධි සාක්ෂි පදනම් කරගෙන මෙය සිදු කරන බවයි වැඩිත් සඳහන් වන්නේ.