හිටපු සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අරලියගහ මන්දිරයට

0
275
views

හිටපු සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලබන සඳුදා (04) අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා තිබෙනවා.
ඔවුන් එසේ කැදවා කැඳවා ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසිනුයි.