නව කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 176 දක්වා ඉහලට

2020.04.06 වැනි දින වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තුළින් තහවුරු වී ඇති කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත
මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 176ක් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ තහවුරු
කරනවා .

ඒ අනුව ඊයේ දිනයේ (2020.04.05) මෙම රෝගීන් පිළිබදව අවසන් වරට නිකුත් කළ එම
නිවේදනයෙන් පසුව තහවුරු කළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2ක්.