ජන ජීවිතය යථාවත් කිරීමට ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරයි .

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම පිණිස පනවනු ලැබූ ඇඳිරි නීතිය ජන ජීවිතය යථාතත්වයට පත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ලිහිල් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා .

අප්‍රේල් 20, සඳුදා සිට ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල සහ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත පොලිස් බල ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීතිය පැනවීම
සහ ඉවත් කිරීම සිදු වනුයේ මෙසේය.

1. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම,මහනුවර, කෑගල්ල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල දැන් තියාම ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 20 සඳුදා උදේ 5.00ට ඉවත් කොට එදිනම රාත්‍රි
8.00 ට යළි පනවනු ලැබේ. ඉන්පසු නැවත දැනුම් දෙන තුරු මේ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය සැම
දිනකම ක්‍රියාත්මක වනුයේ රාත්‍රී 8.00 සිට පසුදා අළුයම 5.00 දක්වා පමණි,

2, මහනුවර, කෑගල්ල සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල අලවතුගොඩ, අකුරණ, වරකාපොළ සහ
අක්කරෙයිපත්තු පොලිස් බල ප්‍රදේශ තුළ ඇදිරි නීතිය ඉවත් නොකොට දිගටම ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මේ දිස්ත්‍රික්ක 03ට අයත් සෙසු පොලිස් බල ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 20 සඳුදා සිට සෑම
දිනකම උදේ 5.00ට ඉවත් කොට රාත්‍රී 8.00 ට යළි පනවනු ලැබේ,

3, කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල පහත සඳහන් පොලිස් බල ප්‍රදේශ හැර සෙසු පොලිස් බල ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 22, බදාදා සිට උදේ 5.00 ට ඉවත්කොට රාත්‍රී 8.00 යලි ක්‍රියාත්මක කෙ⁣රේ,

මේ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය ඉවත් නොකොට දිගටම ක්‍රියාත්මක පොලිස් බල ප‍්‍රදේශ වනුයේ,
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් 3 කොටහේන, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, බම්බලපිටිය, කෙසෙල්වත්ත,
මරදාන, ගොතටුව, මුල්ලේරියාව, වැල්ලම්පිටිය,
ගල්කිස්ස, දෙහිවල සහ කොහුවල

ගමිපහ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ජාඇල, කොවිචිකඩේ සහ සීදුව,

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පුත්තලම, මාරවිල සහ චෛත්නප්පුව සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් බණ්ඩාරගම, පයාගල. බරුවල සහ අළුත්ගම,

4. මේ අනුව කොටහේන, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, බම්බලපිටිය, කෙසෙල්වත්ත, මරදාන, ගොකටුව,

මුල්ලේරියාව ,
වැල්ලම්පිටිය, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, කොහුවල, ජාඇල, කොච්චිකඩේ, සීදුව, පුත්තලම, මාරවිල,
වෙන්නප්පුව, බණ්ඩාරගම, පයාගල, බේරුවල, අළුත්ගම වරකාපොළ. අකුරන, අලවතුගොඩ සහ
අත්කරයිපත්තු යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් තොරව දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතී.
ඇදිරි නීතිය ලිහීල් කර ඇති යම් ප්‍රදේශයක් හෝ ගම්මානයක් හෝ අවදානම් කලාපයක් ලෙස හඳුනා
ගතහොත් එකී ප්‍රදේශවලට සීමාවන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට ඉඩ ඇත. කිසියම් ප්‍රදේශයක් හුදකලා
ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර ඇත්නම් කවරකුට හෝ ඊට ඇතුළුවීම සහ ඉන් පිටව යාම සම්පුර්ණයෙන් තහනම් ඇදිරි නීතිය දිගටම ක්‍රියාත්මක පොලිස් බල ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ප්‍රධාන මාර්ග ඔස්සේ
ගමනාගමනයට ඉඩ ලැබේ. ඇදිරි නිතීය ඉවත් කළ ප්‍රදේශවල ද ප්‍රධාන මාර්ග භාවිත කළ යුත්තේ රැකියා සඳහා යාම් ඊම් ඇතුළු අතවර්ශය කාර්යයන් උදෙසා පමණය. දිදිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය රැකියා අවස්ථා
ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් සීමා කර ඇත.
පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, උපකාරක පංති සහ සෙසු අධ්‍යාපන ආයතන සහ සිනමා හල් නැවත දැනුම් දෙන
තුරුණු වසා තැබිය යුතුය,
ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කළ පසු දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථා, බැංකු ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන සාමාන්‍යය පරිදි
ක්‍රියාත්මකව තැබේ,
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළත රාජ්‍ය ආයතනවල සේවක පිරීසෙන් 1/3 ක් සේවයට වාර්තා කළ යුතුය.
සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටි රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සේවයට වාර්තා කළයුතු පිරිස 50%
කි. සියලු රාජ්‍ය ආයතනවලට වාර්තා නොකරන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් නිවසේ සිට
සිය රාජකාරි ඉටු කළ යුතු බව නියම කර ඇත. ඒ
සේවක සංඛ්‍යාව සහ පැමිණිය යුතු සේවකයන් කවුරුන්ද යන්න ආයතන ප්‍රධානියාගේ අභිමතය
අනුව තීරණය කිරීමට පිළිවන. යම් දවසක කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සේවයට කැඳවන 1/3 ට සහ 50% ට
අයත් පිරිස වෙනුවට ඊළග දවසේ වෙනත් පිරිසක් තෝරා ගැනීමට ආයතන ප්‍රධානීන්ට නිදහස තීබේ,
කාර්යාල විවෘත කොට පවත්වාගෙන යාමේදී කොරෝනා වෛරසය පාලනය පිණිස සෞඛ්‍ය
බලධාරීන් නියම කර ඇති පිළිවෙත් මුලුමනීන්ම අනුගමනය කළ යුතුය. සෞඛ්‍යය පිළිවෙත්
අනුගමනය කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම ආයතන ප්‍රධානියාගේ වගකීමකි.
පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන උදේ 10.00ට විවෘත කරන ලෙස නියම කරේ. පෞද්ගලික
ආයතනවල සේවයට වාර්තා කළ යුතු සංඛ්‍යාව සහ පැමිණිය යුතු සේවකයන් කවුරුන්ද යන්න
ආයතන ප්‍රධානීන් තීරණය කළ යුතුය. මේ ආයතන ද සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නියම කර ඇති කොරෝනා
පාලන පිළිවෙත් අකුරටම පිළිපැදිය යුතු වන්නේය.
යළි විවෘත කෙරෙන කාර්යාලවල සේවකයන්ගේ ගමන් පහසුව සැලසීමට ගමනාගමන මණ්ඩලය
සහ දුම්රිය සේවාව විධිවිධාන සැලසිය යුතුය. රජයේ සෙසු ආයතනවල සේවයට වාර්තා කරන
සංඛයාව සීමා කළද රාජ්‍යය ප්‍රවාහන සේවාවන්හි සහ අතයාවශ්‍ය සේවාවන්හි සමස්ත කාර්යය
මණ්ඩලයම සේවයට වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය වේ.
බස් රථ, වෑන් රථ හෝ දුරීය මැදිරිවල ගමන් කළ යුත් ඒවායේ මුළු ධාරිතාවෙන් අඩක් පමණ
වන සංඛ්‍යාවකි. සියලු වාහන ද විෂ බීජ හරණයට ලක් කළ යුතුය. මේ කොන්දේසිවලට
යටත්ව සිය සේවා යළි ආරම්භ කරන්නැයි රජය පෞගලික ප්‍රවාහන ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටි.
සියලු ආකාර උත්සව, වන්දනා සහ විනෝද චාරිකා, සැණකෙළි, පෙරහැර, රැස්වීම් ආදිය නැවක
දැනුම් දෙන තුරු තහනම් කර ඇත. ජනයා ඒකරාශීවීම කොරෝනා ⁣වෛරස පාලනයට බාධාවක් බැවින්
ආගමික උත්සව ද අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හමුවේ ඇඳිරි නීතිය පැනවීම ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබුයේ ජනතාව
මේ මරණීය වසංගතයෙන් මුදා ගැනීමේ ඒකායන අරමුණ ඇතිවය. අනුගමනය කළ දැඩි ක්‍රියාමාර්ග
නිසා අත්කරගත් ප්‍රගතිය ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට ඉවහල් විය. ආර්ථිකය යළි පණ ගැන්වීම සහ
අර්ථදයෙන් වඩාත් පීඩාවට පත් වූ දිළිඳු සහ අවදානමට ලක්ව ඇති ජන කොටස්වල ජිවිතය සුරක්ෂිත
කිරීම තවත් අරමුණකි.
එසේ වුවද කොරෝනා වසංගත අවදානම තවම මුළුමනින් පහව ගොස් නැත. එබැවින් වෛරස
ව්‍යාප්තියට යළි ඉඩ නොලැබෙන පරිදි සියලු සෞඛ්‍ය නියමයන් පිළිපදිමින් වගකීමෙන් සහ
ඉචසීමෙන් ක්‍රියා කරන්නැයි රජය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි. ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කළ ද රැකියා සඳහා
යාම් ඊම් හැරුණු විට අන් සෑමවිටම නිවෙල රැදී සිටින ලෙස ද අවධාරණය කෙරේ,
ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කළ විගස අනවශ්‍ය කලබලයකින් විශාල පිරිසක් ඒකරාශීවන අයුරින් වෙළඳ
සැල් වෙත රැස් නොවන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කෙරේ,
කොරෝනා උවදුර මුලුමනින් පරාජය කළ බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිගමනය කරන තෙක් තමාගේත්,
දූ දරුචගේත්, ජාතියේත් ආරක්ෂාව හා අභිවෘද්ධිය පතා සියලු අපහසුතා වගකීමෙන් ඉවසා
සිටින්නැයි රජය ජනතාවට අවධාරණය කරයි.